Proč betonový nábytek?

Betonový nábytek

V počátcích, když jsme začali uvažovat o tom, že bychom mohli vyrábět betonový nábytek jsme si pořád kladli otázky: „Proč betonový nábytek?“, „V čem tkví jeho přidaná hodnota?“. V tomto krátkém článku se Vám budu snažit přiblížit naše počáteční myšlenky a důvody, které nás vedly k založení woocrete.cz.

Naše uvažování začalo u samotných vlastností betonu. Když se řekne beton, tak si spousta lidí představí betonová sídliště z dob minulých, která však vůbec nereprezentují dnešní betony a jejich možnosti. Stejně jako všechno, tak i beton se stále vyvíjí a modernizuje, shodou okolností jsem před časem četl komentář pod článkem o jednom druhu nového betonu, kde bylo psáno „beton je stará, známá věc – cement, písek, voda a vápno“. Tak takhle opravdu ne, do betonu vápno nepatří (dává se do malt pro zdění nebo omítkovin kvůli zpracovatelnosti a „plasticitě“) a současně platná technická legislativa definuje beton jako kompozitní materiál, který je složen z jemného (např. písek) a hrubého kameniva (např. štěrk). I cement prošel za poslední dekády výraznou změnou, která však není dána až tak modernizací, ale spíše energetickou náročností výroby, jelikož ještě před pár desítkami let se cement vyráběl mokrou cestou, avšak ta byla nahrazena cestou suchou, protože výpal mokré vsázky byl moc energeticky náročný. Největší modernizací však prošly přísady do betonu, zejména plastifikátory. Jak jsem popisoval v minulém článku, plastifikátor je přísada, která v betonu redukuje množství vody při zachování stejné zpracovatelnosti, tím pádem má beton lepší pevnost a další užitné vlastnosti, dále plastifikátor ovlivňuje zpracovatelnost betonu v čase, což jednoduše znamená, že Vám beton nesmí ztuhnout než ho dovezete na stavbu. Již dávno jsou pryč časy lignosulfonátů a melaminů s formaldehydem, které plně nahradily polykarboxyláty, což jsou v dnešním normativu superplastifikátory a dokáží výrazně redukovat množství použité vody v betonu. Polykarboxyláty používáme i v betonech pro výrobu nábytku.

Pod pojmem betonový nábytek si člověk nejspíše představí betonové lavičky, případně květináče, které jsou těžké, pórovité nebo vymývané, unifikované a hlavně dle mého názoru otřesné 🙂 Zde jsem si kladl otázku: „Proč z betonu, který nám udělá tvar jaký chceme vyrábíme tyto stále stejné prvky?“. Odpovědí na tuto otázku je náročnost výroby forem a změny výrobních postupů u větších výrobců prefabrikátů (samozřejmě existují i světlé výjimky). Tuto otázku jsme vyřešili výrobou zakázkového nebo malosériového nábytku, kde vyrábíme kvalitní, ale levnější formy než ocelové a mohli se tím pádem zaměřit na design a „zahození“ formy nás nemuselo tolik mrzet. Vzápětí přišla druhá otázka: „Je nutné, aby výrobky byly těžké, velké, tlusté a šedé?“ Odpovědí byl rok vývoje ultra vysoko-hodnotného betonu, který nám umožňuje se v závislosti na zatížení a statice výrobku dostat až na tloušťku stěny okolo 20 mm. Další věcí jsou pigmenty, se kterými dokážeme beton probarvit na mnoho odstínů různých barev. Poslední otázka byla: „Jakou má beton přidanou hodnotu oproti jiným materiálům pro výrobu nábytku?“. Kromě de facto neomezené tvarovatelnosti čerstvého betonu je to určitě trvanlivost při venkovních i vnitřních podmínkách.

UHPC – kvalitní beton pro Váš nábytek

Betonový nábytek

Často používaná zkratka “UHPC” znamená “ultra high performance concrete”, což je v překladu do českého jazyka ultra vysoko-hodnotný beton. V tomto článku si popíšeme co tento beton představuje, jaké má obvyklé vlastnosti a proč tento typ kvalitního betonu využíváme pro výrobu nábytku.

UHPC je beton, který je klasifikován minimální krychelnou tlakovou pevností 120 MPa, což volně přepočítáno znamená, že tento beton unese 1,2 tuny na 1 centimetr čtvereční. To už je docela zajímavá pevnost, co říkáte? Dále je tento beton specifikován velmi vysokou trvanlivostí, nízkou nasákavostí, vysokou pevností v tahu za ohybu, nízkým vodním součinitelem, vysokou dávkou plastifikátoru a vyztužení vlákny.. Jednotlivé vlastnosti si nyní vysvětlíme trošku podrobněji:

  • Trvanlivost betonu – trvanlivost je dána souborem zkoušek, které prokazují, že beton odolává různým agresivním prostředím a podmínkám, které způsobují jeho přímou nebo nepřímou korozi. V podmínkách České republiky se za nejvíce vypovídající zkoušku trvanlivosti betonu považuje mrazuvzdornost a mrazuvzdornost za působení chemických rozmrazovacích látek. Beton je totiž od podstaty porézní materiál, který do sebe dokáže nasáknout okolní vodu nebo vlhkost, což při zmrazování může způsobit problém – voda v pórech betonu se změní na led, který má větší objem než voda samotná a beton roztrhá. U našich betonů je odolnost vůči zmrazovacím cyklům bez i s působením chemických rozmrazovacích látek velmi vysoká vzhledem k jeho velmi nízké nasákavosti a vysoké odolnosti.
  • Nasákavost betonu – nasákavost betonu znamená, že tento materiál dokáže nasáknout vodu, se kterou přijde do styku vzhledem ke své pórovité struktuře. V našich betonech je minimum makropórů, které se plní vodou a dále mají naše betony nepropustnou strukturu díky používaným kvalitním surovinám, proto se nasákavost našich betonů pohybuje okolo 1 %.
  • Pevnost v tahu za ohybu – udává nám kolik je beton schopný unést při zatížení ohybem, což můžete vidět níže na obrázku. U našich betonů používáme zkoušku tříbodým ohybem na trámcích 160 x 160 x 40 mm. Průměrně se u našich betonů pohybujeme na pevnostech okolo 25 MPa.
  • Vodní součinitel – tato hodnota nám u betonu udává poměr mezi množstvím vody a cementu v betonové směsi. Vypočítá se jako množství vody/množství cementu. U konvenčních betonů se vodní součinitel pohybuje okolo hodnoty 0,5, u našich UHPC se pohybujeme okolo hodnoty 0,23. Obecně je známé, že čím menší vodní součinitel, tím větší je pevnost betonu, avšak určité množství vody je v betonu potřebné kvůli hydrataci cementových zrn.
  • Plastifikátor – plastifikátor je přísada do betonu, která snižuje právě potřebné množství vody v betonu a tím zvyšuje jeho pevnost a zároveň zachovává zpracovatelnost čerstvého betonu. U našich betonů využíváme nejmodernější hyperplastifikátory na bázi polykarboxylátů, kterých musíme použít opravdu velké množství, jelikož je v nich velmi málo vody a naše betony jsou samozhutnitelné konzistence.
  • Vyztužení vlákny – UHPC betony obsahují velké množství cementu, který vytváří při své hydrataci (tvrdnutí) hodně tepelné energie. Díky tomuto jevu by mohlo dojít k vzniku mikrotrhlin v našem betonu, proto přidáváme různé typy vláken, které zajistí soudržnost betonu a eliminaci trhlin při jeho zrání. Některé typy vláken mohou dále přispívat ke zvýšení pevnosti v tahu za ohybu. V našich betonech využíváme vlákna ocelová, skelná, uhlíková i plastová.

Využití UHPC při výrobě nábytku – pro výrobu nábytku používáme pouze kvalitní betony, které nám maximální trvanlivost našich výrobků, jejich pevnost, odolnost a samozřejmě i pohledové vlastnosti.

Na část procesu výroby našeho UHPC betonu se můžete podívat zde.

Více o našich výrobcích najdete zde.