UHPC – kvalitní beton pro Váš nábytek

Často používaná zkratka “UHPC” znamená “ultra high performance concrete”, což je v překladu do českého jazyka ultra vysoko-hodnotný beton. V tomto článku si popíšeme co tento beton představuje, jaké má obvyklé vlastnosti a proč tento typ kvalitního betonu využíváme pro výrobu nábytku.

UHPC je beton, který je klasifikován minimální krychelnou tlakovou pevností 120 MPa, což volně přepočítáno znamená, že tento beton unese 1,2 tuny na 1 centimetr čtvereční. To už je docela zajímavá pevnost, co říkáte? Dále je tento beton specifikován velmi vysokou trvanlivostí, nízkou nasákavostí, vysokou pevností v tahu za ohybu, nízkým vodním součinitelem, vysokou dávkou plastifikátoru a vyztužení vlákny.. Jednotlivé vlastnosti si nyní vysvětlíme trošku podrobněji:

  • Trvanlivost betonu – trvanlivost je dána souborem zkoušek, které prokazují, že beton odolává různým agresivním prostředím a podmínkám, které způsobují jeho přímou nebo nepřímou korozi. V podmínkách České republiky se za nejvíce vypovídající zkoušku trvanlivosti betonu považuje mrazuvzdornost a mrazuvzdornost za působení chemických rozmrazovacích látek. Beton je totiž od podstaty porézní materiál, který do sebe dokáže nasáknout okolní vodu nebo vlhkost, což při zmrazování může způsobit problém – voda v pórech betonu se změní na led, který má větší objem než voda samotná a beton roztrhá. U našich betonů je odolnost vůči zmrazovacím cyklům bez i s působením chemických rozmrazovacích látek velmi vysoká vzhledem k jeho velmi nízké nasákavosti a vysoké odolnosti.
  • Nasákavost betonu – nasákavost betonu znamená, že tento materiál dokáže nasáknout vodu, se kterou přijde do styku vzhledem ke své pórovité struktuře. V našich betonech je minimum makropórů, které se plní vodou a dále mají naše betony nepropustnou strukturu díky používaným kvalitním surovinám, proto se nasákavost našich betonů pohybuje okolo 1 %.
  • Pevnost v tahu za ohybu – udává nám kolik je beton schopný unést při zatížení ohybem, což můžete vidět níže na obrázku. U našich betonů používáme zkoušku tříbodým ohybem na trámcích 160 x 160 x 40 mm. Průměrně se u našich betonů pohybujeme na pevnostech okolo 25 MPa.
  • Vodní součinitel – tato hodnota nám u betonu udává poměr mezi množstvím vody a cementu v betonové směsi. Vypočítá se jako množství vody/množství cementu. U konvenčních betonů se vodní součinitel pohybuje okolo hodnoty 0,5, u našich UHPC se pohybujeme okolo hodnoty 0,23. Obecně je známé, že čím menší vodní součinitel, tím větší je pevnost betonu, avšak určité množství vody je v betonu potřebné kvůli hydrataci cementových zrn.
  • Plastifikátor – plastifikátor je přísada do betonu, která snižuje právě potřebné množství vody v betonu a tím zvyšuje jeho pevnost a zároveň zachovává zpracovatelnost čerstvého betonu. U našich betonů využíváme nejmodernější hyperplastifikátory na bázi polykarboxylátů, kterých musíme použít opravdu velké množství, jelikož je v nich velmi málo vody a naše betony jsou samozhutnitelné konzistence.
  • Vyztužení vlákny – UHPC betony obsahují velké množství cementu, který vytváří při své hydrataci (tvrdnutí) hodně tepelné energie. Díky tomuto jevu by mohlo dojít k vzniku mikrotrhlin v našem betonu, proto přidáváme různé typy vláken, které zajistí soudržnost betonu a eliminaci trhlin při jeho zrání. Některé typy vláken mohou dále přispívat ke zvýšení pevnosti v tahu za ohybu. V našich betonech využíváme vlákna ocelová, skelná, uhlíková i plastová.

Využití UHPC při výrobě nábytku – pro výrobu nábytku používáme pouze kvalitní betony, které nám maximální trvanlivost našich výrobků, jejich pevnost, odolnost a samozřejmě i pohledové vlastnosti.

Na část procesu výroby našeho UHPC betonu se můžete podívat zde.

Více o našich výrobcích najdete zde.

Jedna odpověď na “UHPC – kvalitní beton pro Váš nábytek”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *